Thursday, January 17, 2019

Contoh RPH


Mata Pelajaran
PERNIAGAAN
Minggu
3
Hari
SELASA
Tarikh
15.1.2019
Masa
7.30-8.05
Kelas
5 jujur
Tajuk
TAJUK 1 : SUMBER PERNIAGAAN
Bab
BAB 1 : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Standard Kandungan
1.2
Standard Pembelajaran
3.1.2
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
  1. Menjelaskan peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan
Aktiviti

  1. Set Induksi: True or False
  2. Pelajar mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
  3. Pelajar membincangkan peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan
  4. Pelajar membuat kajian mengenai konsep Total Quality Management, 5S, Kaizen bagi pengurusan dan pembangunan sumber manusia
  5. Pelajar membuat kesimpulan berkaitan topik yang dipelajari
  6. Pelajar melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
Pengisian Kurikulum
Kemahiran Abad Ke-21
Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Menganalisis
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Pembelajaran Secara Konstruktivisme
Prinsip-prinsip Pendekatan
Tematik
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Keusahawanan -
BBM
Buku Teks, -, -, -, -
Pentaksiran
Pelajar dapat menerangkan peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan
Refleksi
___ daripada ___ orang pelajar telah mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...